Voor vraagstukken rond belemmeringen in wet en regelgeving op het gebied van circulaire economie kunt u terecht bij het Versnellingshuis circulaire economie

Voor het melden van onnodige regeldruk en belemmeringen in de regelgeving voor innovaties op het agrarische bedrijf kunt u mailen naar info@agroloket.nl

Voor wet- en regelgeving op het gebied van de digitale economie gaat u naar nederlanddigitaal.nl

Heeft u een andere melding over knelpunten of onnodig belemmerende regelgeving? Dan kunt u terecht bij onze collega’s van het ondernemersplein.