Consultatie Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

News |

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor. Een regeling voor UPV zorgt ervoor dat een producent zich bewust wordt van, en verantwoordelijkheid draagt voor, de afvalfase van zijn producten en gaat zorgen voor ‘goede’ (duurzame, herbruikbare, recyclebare) producten.
Het doel van dit Besluit is algemene eisen stellen aan bestaande en toekomstige UPV’s, over o.a. taken en verantwoordelijkheden, kosten en informatievoorziening.

U kunt over dit concept tot 2 september 2019 besluit uw mening geven via de openbare internetconsultatie.