Handreiking circulaire economie voor overheden

News |

Omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers, provincies en gemeenten, die werk willen maken van de circulaire economie, kunnen nu inspiratie putten uit de Handreiking 'Making the Circular Economy work'. Deze Handreiking kan ondersteuning bieden bij het vertalen van circulaire ambities naar de uitvoeringspraktijk van (milieu)vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).