Kamerbrief wetsvoorstel toeristische woningverhuur

News |

Kamerbrief wetsvoorstel toeristische woningverhuur (deeleconomie)

BZK heeft mede namens de staatssecretaris van EZK een Kamerbrief gestuurd over de aanpak van de negatieve effecten van toeristische woningverhuur via platforms als Airbnb. Voor deze vorm van deeleconomie komt er wettelijk instrumentarium voor gemeenten die negatieve effecten ervaren, waarmee ze inzicht krijgen waar verhuur plaatsvindt en zo beter kunnen handhaven op de (lokaal) geldende regels. Ze kunnen een registratieplicht gaan opleggen aan particulieren die hun huis aanbieden op platforms, eventueel gecombineerd met een meldingsplicht per verhuring en/of een vergunningsplicht voor bepaalde gebieden. Aanbieders moeten hun registratienummer vermelden bij advertenties. Indien een registratienummer ontbreekt, kan de gemeente de gegevens van de aanbieder opvragen bij het platform; het platform is verplicht de informatie te leveren. Gemeenten, platforms en rijksoverheid werken een uniform registratiesysteem uit en maken afspraken over het verwijderen van illegale content. Daarnaast gaan BZK en EZK in EU-verband een verkenning doen naar het draagvlak voor een gezamenlijke aanpak en de mogelijkheden om aan de platforms meer directe verplichtingen op te leggen die kunnen helpen bij het handhaven van regels.