Succes voor internationale Green Deal NSRR

News |

De internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) heeft deze maand een mooi succes geboekt in de verwerking van elektronisch afval. Voor het eerst kwam een zogenoemde Fast-Track kennisgeving tot stand voor het transport van een lading van dit zogeheten WEEE-afval.

Dat gaat, door deze afspraak, naar een vooraf door de bevoegde inspectie goedgekeurde inrichting (VGI) voor recycling in een ander Europees land, in dit geval in Oostenrijk. Dat betekent dat het afval veel sneller dan normaal op een vertrouwde en gecontroleerde manier kan worden verwerkt.

WEEE bestaat uit de restanten van elektrische apparaten en installaties. Het is een mix van onder meer non-ferro metalen, rubber en plastics, die door shredders tot stukken is gehakt. Die stukken kunnen door een gespecialiseerde recycler verder worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen. In de Green Deal NSRR werkt Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Vlaanderen. De deal, ondertekend in 2016, heeft tot doel de circulaire economie in het Noordzeegebied te stimuleren, door de handel in en het transport van secundaire grondstoffen te faciliteren.

lees verder op: https://www.greendeals.nl/nieuws/snelle-verwerking-elektronisch-afval-succes-voor-internationale-green-deal