Symposium Ruimte in Regels op 3 december

News |

Loket Ruimte in Regels sluit einde van het jaar

Aan het einde van dit jaar sluit het loket Ruimte in Regels. Natuurlijk kunt u nog steeds uw belemmering(en) melden. Voor de verschillende domeinen zijn er loketten waar u terecht kunt.

Voor vraagstukken met betrekking tot circulaire economie kunt u al terecht bij het versnellingshuis circulaire economie

Voor belemmeringen op het gebied van digitale economie gaat u naar nederlanddigitaal.nl

Heeft u een meer algemene melding over regelgeving? Dan kunt u terecht bij onze collega’s van het ondernemersplein.

Wilt u nu nog een melding doen in een domein dat op dit moment nog geen eigen loket heeft? Vul dan dit formulier  in en wij verwijzen u door. In december publiceren wij een compleet overzicht van loketten waar u uw belemmering(en) in de toekomst kunt melden.

Het einde van het programma en daarmee de sluiting van het loket Ruimte in Regels laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 3 december organiseren wij een symposium om onze geleerde lessen te delen. U bent natuurlijk van harte welkom!
Meld u aan door een mail te sturen naar: info@ruimteinregels.nl.

Symposium Ruimte in Regels

Hoe het allemaal begon…

De grootste successen en veel voorkomende valkuilen…

De meest inspirerende casussen…

De geleerde lessen…

En hoe het verder gaat…

Aan het einde van dit jaar houdt het programma Ruimte in Regels op te bestaan, maar de aanpak leeft voort en gaat op andere wijze door!

De afgelopen vijf jaar zijn mooie successen geboekt en interessante praktijkinzichten opgeleverd.
De aanpak en geleerde lessen zijn nu nog steeds actueel en interessant op andere plekken binnen beleid en uitvoering. Daarom organiseren wij op dinsdag 3 december een afsluitend symposium. Op ludieke wijze delen wij onze kennis met u en kijken we gezamenlijk naar de toekomst!

In het programma Ruimte in Regels werkten de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat samen met uitvoeringsorganisaties om innoverende bedrijven verder te helpen die belemmeringen in regelgeving ervoeren.

Programma:

15:00 – 15:15 Inloop
15:15 – 15:30 Welkomstwoord
15:30 – 17:00 Inhoudelijk programma
17:00 – 18:30 Netwerk borrel

Datum: dinsdag 3 december
Locatie: de Remise, Ter Borchstraat 7, 2525 XG Den Haag.