wijziging Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)

News |

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 juni 2019 de eerste wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. Deze wijzigingen zijn een o.a. een gevolg van signalen uit de uitvoeringspraktijk en uitgevoerde projecten. Signalen uit de praktijk gingen bijvoorbeeld over potentiële zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), beleid voor ‘voormalige’ stortplaatsen en verduidelijking van een aantal minimumstandaarden voor verwerking. Een aantal wijzigingen zijn het resultaat van acties die in het kader van LAP3 of het Rijksbrede Programma Circulaire Economie zijn uitgevoerd. Zoals de nieuwe Handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen en ketenprojecten voor luiers en matrassen.