Over ons

Ruimte in Regels is een interdepartementaal programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat.

De overheid wil innovaties stimuleren die bijdragen aan een sterke, duurzame en circulaire economie.
Het kan zijn dat u als ondernemer wilt innoveren maar tegen belemmerende regels oploopt. Of tegen regels waar u onevenredig veel tijd en geld aan kwijt bent. Onze wet- en regelgeving is namelijk niet altijd berekend op nieuwe ontwikkelingen of technieken. Met name startups en MKB bedrijven lopen vaak tegen dit soort problemen op.
Daarom is de rijksoverheid het programma Ruimte in Regels gestart. Wij zijn een loket voor elke ondernemer die wil innoveren. Van startup tot groot concern.
Als u een belemmering ervaart kunnen wij u helpen een oplossing te vinden.

Ons team bestaat uit experts op diverse terreinen en van diverse organisaties. Voor onze samenwerkingspartners zie hiernaast.
Daarnaast hebben wij een breed netwerk binnen de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Als u een probleem hebt gemeld neemt iemand van ons contact met u op voor een intakegesprek.
Aan de hand van enkele criteria proberen we te achterhalen wat nu het werkelijke probleem is en of u bij ons aan het goede adres bent.
Als dat zo is gaan we samen met u en met de verantwoordelijke partijen aan de slag om een oplossing te vinden. Soms kan een nadere uitleg voldoende zijn, soms is inderdaad aanpassing van een regel of van het beleid nodig. Wij kijken ook of binnen de bestaande regels er ruimte is om uw activiteit via bijvoorbeeld een experimenteerartikel doorgang te laten vinden. Soms is er ook geen oplossing. Bijvoorbeeld omdat de gewenste innovatie botst met algemene belangen zoals veiligheid en gezondheid.

De ‘wasstraat’ van Ruimte in Regels

wasstraat ruimte in regels

Cijfers in deze afbeelding zijn tot medio 2017. Hieronder vindt u de actuele cijfers.

Zaken die zijn afgerond publiceren we anoniem op onze website www.ruimteinregels.nl. De informatie kan immers nuttig zijn voor andere ondernemers en organisaties; zowel de gevonden oplossingen als de constatering dat iets (nog) niet mogelijk is.

Aan de hand van afgeronde zaken doen wij ook voorstellen om beleid en regels meer stimulerend te maken voor innovatie(-investeringen).

Naast ons algemeen loket hebben wij ook een loket specifiek voor de chemische sector en n loket voor de agro sector.

Feiten en Cijfers tot juli 2018

Totaal: 393
Opgelost: 153
Elders belegd: 137 (belemmering niet weggenomen, maar met oplossingsrichting elders belegd)
Botsend: 48
Lopend: 55

Ruimte in Regels is actief op vele domeinen. De meeste knelpunten in de periode 2014 tot en met juli 2018 zijn te vinden rond de domeinen Landbouw, Natuur & Voedsel en Afval. Beide domeinen zijn belangrijk in de Circulaire Economie.

Aantallen meldingen per domein:

Circulaire Economie 9
Afval 104
Landbouw, Natuur & Voedsel 116
Energie & Klimaat 66
Chemie 47
Normering & Certificering 9
Bouw 11
Water 2
Deeleconomie 16
Overig 21