North Sea Recourses Roundabout

De Nederlandse en Europese economie zijn afhankelijk van de import van grondstoffen.  Wereldwijd worden grondstoffen steeds schaarser. De economie moet meer circulair worden en we moeten zuiniger met grondstoffen omgaan,  o.a. door deze steeds opnieuw terug te brengen in de kringloop. Ook circulaire ketens zijn vaak internationaal en ondernemers ondervinden bij grensoverschrijdend transport van secundaire grondstoffen vaak belemmeringen. Om deze belemmeringen aan te pakken is in 2016 de eerste internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) van start gegaan.

De NSRR is ondertekend door 29 stakeholders uit Frankrijk, Vlaanderen, Groot-Brittannië en Nederland.
Specifiek is het doel van de NSRR om:

 -  nationale regelgeving en het toezicht van een aantal landen rond de Noordzee beter op elkaar af te stemmen;
 -  voor bedrijven de kansen te versterken om bepaalde secundaire grondstoffen te verhandelen en innovatief te investeren in de verwerking daarvan.

De NSRR beoogt de grensoverschrijdende handel en transport voor maximaal tien concrete grondstofstromen te versoepelen.  Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om verminderen of verruimen van regels, maar om de ruimte voor secundaire grondstofstromen in de bestaande regels op uniforme wijze te benutten. De eigenlijke bedoeling van de regelgeving (o.a. milieubescherming ) blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt. De Green Deal is gestart met drie cases: PVC, compost en non-ferro metalen uit bodemas. In oktober 2016 is er een vierde grondstofstroom aan de NSRR toegevoegd: struviet – fosfaat dat is teruggewonnen uit rioolwaterslib. In 2017 is de zgn. fast-track casus toegevoegd. Daarin wordt gewerkt aan een geharmoniseerde, snelle procedures voor vooraf-goedgekeurde verwerkers.  De concrete stroom waarmee gewerkt wordt heeft betrekking op Weee (electronisch afval). 

Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende handel, transport en toepassing van secundaire grondstoffen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met nsrr@minez.nl of info@ruimteinregels.nl.

Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.