North Sea Resources Roundabout

international green deal logo

De Nederlandse en Europese economie zijn afhankelijk van de import van grondstoffen.  Wereldwijd worden grondstoffen steeds schaarser. De economie moet meer circulair worden en we moeten zuiniger met grondstoffen omgaan,  o.a. door deze steeds opnieuw terug te brengen in de kringloop. Ook circulaire ketens zijn vaak internationaal en ondernemers ondervinden bij grensoverschrijdend transport van secundaire grondstoffen vaak belemmeringen. Om deze belemmeringen aan te pakken is in 2016 de eerste internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) van start gegaan.

De NSRR beoogt de grensoverschrijdende handel en transport voor maximaal tien concrete grondstofstromen te versoepelen.  Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om verminderen of verruimen van regels, maar om de ruimte voor secundaire grondstofstromen in de bestaande regels op uniforme wijze te benutten. De eigenlijke bedoeling van de regelgeving (o.a. milieubescherming ) blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt. De Green Deal is gestart met drie cases: PVC, compost en non-ferro metalen uit bodemas. In oktober 2016 is er een vierde grondstofstroom aan de NSRR toegevoegd: struviet – fosfaat dat is teruggewonnen uit rioolwaterslib. In 2017 is de zgn. fast-track casus toegevoegd. Daarin wordt gewerkt aan een geharmoniseerde, snelle procedures voor vooraf-goedgekeurde verwerkers.  De concrete stroom waarmee gewerkt wordt heeft betrekking op Weee (electronisch afval). Meer informatie over de cases wordt gegeven in dit filmpje (in het Engels).

De NSRR is ondertekend door ruim 30  stakeholders uit Frankrijk, Vlaanderen, Groot-Brittannië en Nederland. Oostenrijk heeft zich later aangesloten en doet mee met de casus fast-track.

Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende handel, transport en toepassing van secundaire grondstoffen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met nsrr@minez.nl