Afval

 • Afval

  Nederland wil in 2050 circulair zijn, aldus het Rijksbrede programma Nederland circulair in 2050. Om dat te bereiken moet afval omgezet worden in grondstoffen en materialen.

  Dit betekent ook dat de overheid er naar streeft om beleid en wet- en regelgeving deze transitie te laten stimuleren. Toch kunnen innovatieve ondernemers nog tegen belemmeringen oplopen door bestaande regels. Daarom helpt Ruimte in Regels innovatieve duurzame ondernemers bij het vinden van een oplossing voor hun belemmering. Wij doen dat samen met onze partners. 

  Van afval naar grondstof, wat komt daar bij kijken?

  Producten uit afval maken. Hoe simpel het ook klinkt, juridisch is dit vraagstuk behoorlijk complex.
  Belangrijke vraagstukken op het gebied van afval die wij veel tegen komen zijn:

  - Als ik met afval te maken heb, hoe moet ik hiermee om gaan? 
  - Hoe moet ik bepaald afval vervoeren?
  - Wanneer heb ik te maken met een ‘afvalstof’ of een ‘product’?

   Hoe om te gaan met afval

  Als u met afval te maken hebt of krijgt is het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) , het beleidskader voor afval in de circulaire economie. Hierin staat wat u mag, kan en moet doen. Het LAP kan vragen oproepen of belemmeringen opleveren voor innovatieve ondernemers, bijvoorbeeld als de verwerkingsmethode niet is toegestaan volgens de minimumstandaarden. U kunt bij ons terecht als u belemmeringen ervaart met het LAP. Lees ook ‘veel gestelde vragen’ op de LAP-website.

   fence

  Hoe afval te vervoeren

  Afval vervoeren over de grens moet volgens de regels van de Europese Verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA). In bepaalde gevallen kan de EVOA belemmerend werken of is er onduidelijkheid over hoe de EVOA van toepassing is. Klop bij vragen hierover bij ons aan.  

   Wanneer is iets afval of product

  Ondernemers die van plan zijn om een productieresidu of een behandelde afvalstof als grondstof op de markt te brengen, moeten vooraf vaststellen of er wettelijk wel of geen sprake (meer) is van een afvalstof. Daarna beoordeelt  het bevoegd gezag of het inderdaad om een afvalstof gaat of niet. En of daarmee de afvalwetgeving van toepassing is.

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een webtoets ‘Afval of Grondstof’  waar u zelf een eerste toets kunt doen om te kijken of uw reststroom afval is of niet.

  U kunt ook een rechtsoordeel aanvragen. Een rechtsoordeel is een opinie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de status van een reststroom voor een bepaalde toepassing. Het is bedoeld om bevoegd gezag te ondersteunen bij de uiteindelijke beoordeling. Een rechtsoordeel is niet bindend, maar kan u ondersteunen in de dialoog met het bevoegd gezag, bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag. Klik hier voor de tot nu toe afgegeven rechtsoordelen.

  Tenslotte is er ook de ‘Leidraad afvalstof of product’ gepubliceerd, de Leidraad geeft richtsnoeren over de definities afval, bijproduct en de einde-afval fase. We raden u aan om bij vragen ook de Leidraad ook te raadplegen

  Het programma Ruimte in Regels heeft veel ervaring met de knelpunten op dit terrein. Klik hier voor voorbeelden van afgeronde zaken op het gebied van afval.  

  Wilt u een belemmering aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier.