Bouw

 • bouw

  U wilt als ondernemer in de bouwsector innoveren. In de praktijk blijkt het echter erg lastig om bijvoorbeeld uw innovatieve bouwproduct te vermarkten of om uw circulaire bouwproject te realiseren.

  De overheid wil innovaties stimuleren die bijdragen aan een innovatieve, circulaire bouwsector. Ervaart u als innovatieve ondernemer in de bouw een knelpunt in regelgeving ? Meld uw belemmering bij Ruimte in Regels.

  Innovatieve en biobased materialen of bouwsystemen

  U bent een nieuw bouwproduct aan het ontwikkelen. Een biobased bouwproduct of bijvoorbeeld een innovatief bouwsysteem of -product. Bij het op de markt brengen van dit soort nieuwe bouwproducten kunt u knellende regels ervaren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het certificeren ervan of in het geval van normalisatie. Maar ook kan het zijn dat u uw product bijvoorbeeld niet binnen de bestaande kaders van het Bouwbesluit op de markt kan brengen.

  Hergebruik van bouwproducten

  U heeft een innovatief idee om gebruikte bouwproducten weer te vermarkten, u wilt tweedehands bouwmaterialen na opknappen weer verkopen, of u wilt ongebruikte bouwmaterialen opkopen en weer verkopen. U weet niet welke regels dan gelden om deze bouwproducten veilig op de markt te brengen. Of aan welke voorwaarden u moet voldoen om bouwproducten weer te mogen verkopen. U loopt vast.

  Circulaire of experimentele bouw

  U wilt een circulair huis of een circulaire wijk bouwen waarbij u aanloopt tegen bestaande wet- en regelgeving. Of u wilt experimenteren met bijvoorbeeld een nieuw soort type fundering of bouwsysteem wat gebaseerd is op andere maatstaven dan op de reguliere regels. Daarbij wilt u meer inzicht in de mogelijkheden die er zijn om circulair te bouwen of een (tijdelijke) vrijstelling te krijgen voor uw experiment.

  Huis

  Circulaire business case: financiering en eigenaarschap

  U heeft een innovatief idee om leegstaande kantoorpanden op te knappen met circulaire bouwmaterialen. Of u wilt bouwmaterialen leasen in plaats van verkopen. U ondervindt daarbij knelpunten in regels over bijvoorbeeld financiering en eigenaarschap.

  NEN-normalisatie van bouwproducten

  U loopt bij het ontwikkelen van uw innovatieve, biobased bouwproduct aan tegen (product)normen die daarvoor (nog) niet geschikt zijn. U wilt deze bouwnormen aanpassen of zelfs een nieuwe norm ontwikkelen. Indien u knelpunten ondervindt in dit proces of meer informatie wilt, heeft de NEN daarvoor een innovatiemakelaar ingesteld die u verder helpt. Ook kunt u contact opnemen met Ruimte in Regels.

  Gelijkwaardigheid in het Bouwbesluit

  Het kan zijn dat uw innovatieve bouwproduct of –systeem, of uw biobased bouwproduct, niet binnen de bestaande regels of kaders past. U kunt dan uw product tóch op de markt brengen, door uw product of systeem te laten toetsen op gelijkwaardigheid. Dit kunt u doen bij het bevoegd gezag – vaak de gemeente. Het kan zijn dat u hierbij tegen knelpunten oploopt.

  Voorbeelden bouwondernemers bij Ruimte in Regels

  Wilt u een beknopt overzicht van onze opgeloste casussen in de bouwsector? In samenwerking met de Bouwagenda hebben we voor ondernemers een brochure bouw gemaakt.

  Ervaart u als innovatieve ondernemer in de bouw een knelpunt in regelgeving ? meld hier uw belemmering