Chemie

 • chemie

  De chemische industrie en bedrijven die met chemische stoffen werken, hebben te maken met veel wet- en regelgeving. Deze regelgeving is er bijvoorbeeld om te zorgen voor veiligheid en om de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

  Als u als ondernemer in de chemiesector wil innoveren loopt u soms tegen regels op die u belemmeren. Of tegen regels die u te veel tijd en geld kosten.

  Vanwege het specifieke karakter is binnen Ruimte in Regels een speciaal loket voor de chemische sector ingericht. Het loket is opgezet in overleg met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF).

  Bij het Chemieloket kunt u uw belemmeringen eenvoudig, rechtstreeks en vertrouwelijk melden. Samen met u en de verantwoordelijke partijen gaan we op zoek naar een oplossing voor uw probleem. Het resultaat kan zijn dat we ruimte vinden binnen de bestaande regelgeving of dat regelgeving wordt aangepast. De uitkomst kan ook een heldere uitleg zijn waarom er geen ruimte is.

  Vragen over REACH en CLP

  Voor inhoudelijke vragen over REACH, de Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen, en CLP, de Europese verordening over indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen, kunt u hier terecht

  Klik hier voor enkele voorbeelden van behandelde zaken van het Chemieloket.

  Wilt u een belemmering melden? Klik dan hier voor het aanmeldformulier.