Chemie

 • chemie

  De chemische industrie en bedrijven die met chemische stoffen werken, hebben te maken met veel wet- en regelgeving. Deze regelgeving is er bijvoorbeeld om te zorgen voor veiligheid en om de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

  Als u als ondernemer in de chemiesector wil innoveren loopt u soms tegen regels op die u belemmeren. Of tegen regels die u te veel tijd en geld kosten.

  Vanwege het specifieke karakter is binnen Ruimte in Regels een speciaal loket voor de chemische sector ingericht. Het loket is opgezet in overleg met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) en de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF).

  Bij het Chemieloket kunt u uw belemmeringen eenvoudig, rechtstreeks en vertrouwelijk melden. Samen met u en de verantwoordelijke partijen gaan we op zoek naar een oplossing voor uw probleem. Het resultaat kan zijn dat we ruimte vinden binnen de bestaande regelgeving of dat regelgeving wordt aangepast. De uitkomst kan ook een heldere uitleg zijn waarom er geen ruimte is.

  Topsector-chemie.jpg

  Voor inhoudelijke vragen over REACH, de Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen, en CLP, de Europese verordening over indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen, kunt u terecht bij de helpdesk REACH en CLP.

  REACH, de Europese regeling voor productie en handel in chemische stoffen, biedt meer kansen voor innovatieve ondernemers dan vaak wordt gedacht. Zo biedt REACH ook experimenteerruimte (PPORD). Ruimte in Regels heeft samen met het RIVM met het project "REACH als kans" gezocht naar mogelijkheden om bedrijven te helpen gevaarlijke stoffen te vervangen door duurzamere alternatieven, substitutie. Meer informatie over substitutie vindt u hier.

  Klik hier voor enkele praktijkvoorbeelden.

  Wilt u een belemmering melden? Klik dan hier voor het aanmeldformulier.